Historie, które zapadają w pamięć

Sam Gamgee: To wszystko nie tak. Nie powinniśmy się tu znaleźć… a jednak tu jesteśmy. Jak w bohaterskich opowieściach, tych naprawdę ważnych; mrocznych i pełnych grozy.  Baliśmy się poznać ich zakończenie, bo czyż koniec może być szczęśliwy? Czy świat będzie taki jak dawniej, choć stało się tyle zła?

Ale w końcu zły czas przemija, usuwa się w cień; nawet mrok przemija, przyjdzie nowy dzień. A kiedy wzejdzie słońce tym czystszym rozbłyśnie światłem; te opowieści zapadły nam w pamięć, nawet jeśli byliśmy zbyt mali, by rozumieć ich sens. Ale wydaje mi się, że go pojmuję. Teraz wiem, bohaterowie tych opowieści mogli … czytaj dalej...

Posłuszeństwo raka – Douglas Wilson

Douglas Wilson

WSTĘP 

Jeśli Bóg panuje nad tym światem – a panuje – oznacza to, że wszystko musi być mu posłuszne. Jednak jest też druga strona medalu, która wydaje się z tym kłócić. Nie ulega wątpliwości, że żyjemy w grzesznym świecie, gdzie niektóre byty i ludzie są nieposłuszni Bogu. Nie ma grzechu bez nieposłuszeństwa. Jak to pogodzić? Wszystko jest mu posłuszne, lecz jednocześnie niektóre rzeczy są mu nieposłuszne. Jak to rozumieć?

Musimy wziąć pod uwagę możliwość, iż słowo „posłuszne” posiada więcej niż tylko jedno znaczenie. W rzeczy samej, dokładnie tak się dzieje w Biblii.

GŁÓWNY PRZYKŁAD 

Kiedy myślimy o cierpieniu … czytaj dalej...

Dlaczego pan pochwalił nieuczciwego zarządcę?

 

(1) Potem powiedział jeszcze do uczniów: Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majętność. (2) I przywoławszy go, rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twojego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać. (3) I rzekł zarządca do siebie samego: Cóż pocznę, skoro pan mój odbiera mi szafarstwo? Nie mam sił, aby kopać, a żebrać się wstydzę. (4) Wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z szafarstwa. (5) I wezwał dłużników swego pana, każdego z osobna, i rzekł do pierwszego: Ile winieneś czytaj dalej...