Dar wstydu

DOBRY WSTYD

Następnie, gdy zauważył, jak obierali pierwsze miejsca, powiedział do zaproszonych podobieństwo, tak do nich mówiąc: Gdy cię ktoś zaprosi na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, bo czasem zjawi się ktoś znaczniejszy od ciebie, także zaproszony, wtedy przyjdzie ten, który ciebie i tamtego zaprosił i powie ci: Ustąp temu miejsca; i wtedy ze wstydem będziesz musiał zająć ostatnie miejsce. A gdy będziesz zaproszony i pójdziesz, usiądź na ostatnim miejscu, gdy zaś przyjdzie ten, który cię zaprosił, rzecze do ciebie: Przyjacielu, usiądź wyżej! Wtedy doznasz czci wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się czytaj dalej...

Wsparcie Antytezy

Serdecznie dziękujemy za każdy rodzaj zachęty i każdą modlitwę o naszą służbę. Od samego początku jest ona w całości utrzymywana dzięki ofiarności ludzi wierzących. Jeśli to, co robimy uważasz za budujące, inspirujące do życia z Bogiem każdego dnia, możesz pomóc w dziele szerzenia Dobrej Nowiny i życia nią – poprzez dowolną ofiarę. Każdy dar płynący z wdzięcznego serca jest wielką zachętą i pomocą – bez względu na to czy zdecydujesz się na regularne czy jednorazowe wsparcie.

Pismo Święte mówi: „(…) kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu;

czytaj dalej...