Wsparcie Antytezy

Serdecznie dziękujemy za każdy rodzaj zachęty i każdą modlitwę o naszą służbę. Od samego początku jest ona w całości utrzymywana dzięki ofiarności ludzi wierzących. Jeśli to, co robimy uważasz za budujące, inspirujące do życia z Bogiem każdego dnia, możesz pomóc w dziele szerzenia Dobrej Nowiny i życia nią – poprzez dowolną ofiarę. Każdy dar płynący z wdzięcznego serca jest wielką zachętą i pomocą – bez względu na to czy zdecydujesz się na regularne czy jednorazowe wsparcie.

Pismo Święte mówi: „(…) kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, jak napisano: Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, Sprawiedliwość jego trwa na wieki”. – 2 List do Koryntian 9:6-9. 

Jeśli uznasz, że finansowe wsparcie naszej służby jest godne tego by „łożyć na wszelką dobrą sprawę” możesz wpłacić (jednorazowo lub co miesiąc) dowolny dar na poniższe konto:

Centrum Chrześcijańskie Antyteza
Nr konta: 07 2340 0009 1040 4010 0002 2312 
(z dopiskiem „ofiara”).

Za wszelkie ofiary serdecznie dziękujemy.

Comments

comments