Wsparcie

Centrum Chrześcijańskie Antyteza nie jest projektem nakierowanym na zysk. Nasze działania są finansowane z prywatnych środków członków redakcji oraz darczyńców. Jeśli to co robimy jest dla Ciebie inspirujące i wartościowe zachęcamy Cię do wspierania naszej służby.

Dobrowolne wpłaty można dokonywać na konto:
Centrum Chrześcijańskie Antyteza
07 2340 0009 1040 4010 0002 2312

Za każdą wpłatę serdecznie dziękujemy!