Kim jesteśmy?

Jako Centrum Chrześcijańskie „Antyteza” powstaliśmy w listopadzie 2014 r. Jesteśmy dobrowolnym zrzeszeniem chrześcijan pochodzących z środowisk protestanckich.

Łączą nas dwie cechy:
Pierwsza to przekonanie o potrzebie aktywnej przemiany świata dla Chrystusa, w zgodzie z Jego Słowem. Zdecydowanie wierzymy, że Chrystus jest Panem i Zbawicielem świata, nie zaś Ministrem Religii lub Doradcą ds. Duszy. Historia zmierza ku Jego celom w sposób, który On suwerennie i mądrze określił. Objawił swe Słowo i posłał Kościołowi swego Ducha, aby Jego Królestwo przychodziło tu i teraz – poszerzając swój zakres tak w naszej codzienności, poprzez zarówno naszą osobistą i rodzinna świętość, jak i przez podobające się Mu, wyraźne działania w każdej sferze społecznej. Trójjedyny Bóg jest właścicielem świata, i wszystkich stworzeń, a Wszechświat nie jest przypadkowo wyewoluowaną materią w ruchu, lecz Jego projektem.

Druga to szacunek do teologii reformowanej. Stanowi ona dla nas teologiczną platformę porozumienia i wspólnych działań. Kładzie zarazem mocny fundament dla prawdziwie biblijnego i reformacyjnego zrozumienia natury i zakresu Bożego panowania, Jego relacji wobec świata oraz naszego powołania w nim.

Założycielami Centrum są Paweł Bartosik i Mateusz Wichary. Nie jest ono związane z żadną instytucją polityczną, nie jest agendą jakiegokolwiek z kościołów. Jest miejscem wyposażenia i inspiracji. Chcemy usługiwać ciału Chrystusa zachętą, solidnym nauczaniem i pomocą w tworzeniu chrześcijańskich projektów odnowy społeczeństwa we wszystkich jego obszarach.

Jako takie Centrum jest otwarte na działanie z wszystkimi, którzy w swej tożsamości, myśli i działaniu wpisują się w naszą specyfikę. Zapraszamy do współpracy.