Dlaczego antyteza?

„Antyteza” to alternatywna propozycja. Stoi w kontraście do wizji świata żyjącego bez Chrystusa. Ewangelia jest właśnie Bożą antytezą – odpowiedzią na ludzki grzech i duchową niedolę. Dobra Nowina jest antytezą względem braku nadziei oraz roszczeń zbuntowanego człowieka do samowystarczalności, zbawienia się samemu i posiadaniu mądrości dla przemiany tego świata i postępu, bez Chrystusa.

W naszym działaniu chcemy wskazywać na dynamiczny, szeroki i kompleksowy charakter Ewangelii i Bożego Słowa. Chcemy proponować i przedstawiać Boże alternatywne rozwiązania dla człowieka, wobec przyjmowanych przez niego (współcześnie i w historii) schematów myślenia oraz postępowania, które są wyrazem jego odejścia od światła Chrystusa.

W teologii reformowanej pojęcie to opisywało funkcję Królestwa Bożego w historii. Jako wprowadzana w upadły świat człowieka Boża zmiana ma być w nim źródłem i wyrazem Bożych celów i wartości. Przyjęliśmy te nazwę, ponieważ chcemy w tą Boża antytezę się wpisywać, uczestniczyć w naszym pokoleniu w jej przemieniającym świat działaniu. Oznacza ono zarówno namysł nad Bożą wolą dla współczesności, jak i konkretne projekty działań.