Cele i narzędzia

Celem nadrzędnym działania Centrum Chrześcijańskiego „Antyteza” jest przemiana świata dla Boga w Trójcy Jedynego.

Cel ten realizujemy poprzez:

(1) Zachęcanie chrześcijan do podejmowania odpowiedzialności za przemianę świata dla Chrystusa. Dostrzegamy potrzebę zmiany mentalności wśród chrześcijan – z wycofania i obojętności w pełne pasji i rzetelności wchodzenie weń jako „światło świata”.

(2) Dostarczanie narzędzi biblijnych (artykuły, wykłady, konferencje, studia i rozważania biblijne) wyjaśniających zadania, jakie stoją przed chrześcijanami, którzy chcą, aby przez ich posłuszeństwo poszerzało się Królestwo Boże.

(3) Stworzenie miejsca spotkań i społeczności dla chrześcijan chcących wpływać na świat, zaczynając od miejsca własnego powołania: rodzina, sąsiedztwo, dzielnica, miasto, kraj…

(4) Tworzenie z chrześcijańskiej perspektywy opiniotwórczych komentarzy bieżących wydarzeń o charakterze społeczno-politycznym.

(5) Motywowanie chrześcijan do zajmowania opiniotwórczych, przywódczych ról w poszczególnych sferach społeczeństwa, takich jak edukacja, biznes, władze świeckie, media, prawo, nauka, sztuka itp.

(6) Motywowanie do poddania Chrystusowi każdej myśli i wierności Jemu w każdym aspekcie życia i w każdym powołaniu.